Obowiązują Ogólne Warunki Dostaw ZVEI dla Produktów i Usług Przemysłu Elektrycznego z maja 2021 r.