Obowiązują Ogólne Warunki Dostaw ZVEI dla Produktów i Usług Przemysłu Elektrycznego z Styczeń 2022 r.