AC-Motoren GmbH

Przedsiębiorstwo reprezentowane przez:
Timo Klussmann

Kontakt:
Telefon: +49 (6071) 49887-0
Telefax: +49 (6071) 49887-20
e-mail: team@ac-motoren.de

Wpis rejestracyjny:
Wpis do rejestru handlowego.
Sąd rejestracyjny: Sąd rejonowy Darmstadt
Numer w rejestrze: 92769

Odpowiedzialny za treść i redakcję:
Odpowiedzialny za treść w rozumieniu § 5 TMG (ustawy o telemediach) w powiązaniu z § 55 RStV (ustawy o radiofonii):
Timo Klussmann

Numer identyfikacyjny płatnika VAT (USt-IdNr.):
Numer identyfikacyjny płatnika VAT zgodnie z § 27 a ustawy o podatku od wartości dodanej:
DE 812439558

WEEE-No. (Waste Electrical and Electronic Equipment):
45200216

Zdjęcia:
Fotografie Patrick Liste

Odpowiedzialność za zawartość treściową

Jako oferent usług jesteśmy na podstawie § 7 ust. 1 TMG (ustawy o telemediach) odpowiedzialni za treści zawarte na naszych stronach internetowych na ogólnych zasadach prawa. Na podstawie §§ 8 do 10 TMG jako oferent usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzoru przekazanych nam lub przetrzymywanych przez nas informacji obcych lub badania okoliczności wskazujących na działania sprzeczne z prawem. Nie narusza to obowiązku usuwania lub uniemożliwienia wykorzystania informacji na podstawie ogólnych zasad prawa. Odpowiedzialność w tym względzie jest jednak możliwa dopiero od chwili nabycia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Z chwilą ujawnienia odpowiednich naruszeń prawa bezzwłocznie usuniemy kwestionowane treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, na treść których nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu za takie obce treści nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności. Za treści zawarte na stronach, do których kierują linki jest stale odpowiedzialny odpowiedni oferent lub operator strony. Strony objęte linkami zostały w chwili utworzenia linków sprawdzone na obecność możliwych naruszeń prawa. W chwili utworzenia linków nie stwierdzono sprzeczności treści z prawem. Od nas jako oferenta usług nie można oczekiwać stałej kontroli stron objętych linkami bez konkretnych zarzutów dotyczących naruszenia prawa. Z chwilą ujawnienia naruszeń prawa bezzwłocznie usuniemy tego rodzaju linki.

Prawo autorskie

Treści opracowane przez operatora strony internetowej lub motywy zawarte na tych stronach podlegają niemieckiej ustawie o prawie autorskim. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie dowolnego rodzaju wykraczające poza granice ustawy o prawie autorskim wymagają uzyskania pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i sporządzanie kopii naszej strony internetowej jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego z wykluczeniem użytku komercyjnego. W zakresie, w jakim treści na naszej stronie nie zostały opracowane przez administratora strony, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. Treści należące do osób trzecich zostaną oznakowane jako takie. W przypadku natrafienia na naruszenie praw autorskich mimo podjętych środków zaradczych, prosimy o odpowiednią informację w tej sprawie. Z chwilą ujawnienia naruszeń prawa bezzwłocznie usuniemy tego rodzaju treści.Powered by
ONEDOT Logo

Brand Building, Digital Products
office@one-dot.de
one-dot.de

Brand- & User Experience
More visibility and reach through bold, holistic brand communication.
Content & Design
All channels, one line: Communicate messages emotionally, authentically and effectively.
Commerce & Platforms
Digital strategies and solutions for distinctive shopping and brand experiences.


.onedot-impressum { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; border-top: 1px solid #eeeeee; border-bottom: 1px solid #eeeeee; padding: 40px 0; margin: 20px 0; } .onedot-impressum strong { width: 100%; margin: 0 0 30px 0; } .onedot-impressum__flex-1 { padding-right: 40px; width: 280px; box-sizing: border-box; } .onedot-impressum__flex-2 { padding-left: 40px; border-left: 1px solid #eeeeee; width: calc(100% - 280px); box-sizing: border-box; } .onedot-impressum__link { color: inherit; text-decoration: none; font-weight: 700!important; } .onedot-impressum__margin-bottom { margin-bottom: 10px; } @media (max-width: 767px) { .onedot-impressum__flex-1 { padding-right: 0px; width: 100%; padding-bottom: 20px; } .onedot-impressum__flex-2 { padding-left: 0px; padding-top: 20px; border-top: 1px solid #eeeeee; border-left: none; width: 100%; } }