Jednostka odpowiedzialna w rozumieniu ustawy o ochronie danych, zwłaszcza w rozumieniu wspólnotowego rozporządzenia o ochronie danych RODO (niem. DSGVO, ang. GDRP):

AC-Motoren GmbH
Einsteinstraße 17
64859 Eppertshausen
Telefon: +49 (0)6071 49887-0
e-mail: info@ac-motoren.de

Przedsiębiorstwo reprezentowane przez dyrektora pana Timo A. Klußmanna.

Prawa osób zainteresowanych
Korzystając z niżej wskazanych danych kontaktowych naszego pełnomocnika do spraw ochrony danych możliwe jest w każdej chwili dochodzenie swoich praw w poniższym zakresie:

- informacje o danych osobowych przetrzymywanych w naszym przedsiębiorstwie oraz o ich przetwarzaniu,
- korekta nieprawidłowych danych osobowych,
- usunięcie przetrzymywanych przez nas danych osobowych,
- ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli w związku z naszymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawnych nie wolno nam jeszcze usunąć danych osobowych,
- sprzeciw dotyczący przetwarzania przez nas danych osobowych oraz
- dopuszczalność przekazania danych w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych lub zawarcia umowy z naszym przedsiębiorstwem.
W przypadku wyrażenia zgody wobec naszego przedsiębiorstwa, możliwe jest w dowolnym czasie cofnięcie takiej zgody z ważnością w przyszłości.

W dowolnej chwili możliwe jest wniesienie zażalenia do właściwego urzędu nadzorczego. Właściwy urząd nadzorczy jest uzależniony od kraju związkowego zamieszkania, miejsca pracy lub przypuszczalnego naruszenia prawa. Wykaz urzędów nadzorczych (dla obszaru niepublicznego) wraz z adresami zamieszczono na stronie: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Cele przetwarzania danych przez jednostkę odpowiedzialną i strony trzecie
Przetwarzamy dane osobowe osób zainteresowanych wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej deklaracji dotyczącej ochrony danych. Nie ma miejsca przekazywanie danych osobowych stronom trzecim w innych niż tutaj wskazanych celach. Dane osobowe przekazujemy stronom trzecim tylko wówczas jeśli:

- osoba zainteresowana udzieliła wyraźnej zgody w tym względzie,
- przetwarzanie jest wymagane celem realizacji umowy z taką osobą,
- przetwarzanie jest wymagane celem wypełnienia zobowiązań prawnych,
- przetwarzanie jest wymagane celem ochrony uzasadnionych interesów osoby zainteresowanej i brak jest podstaw do przyjęcia, że osoba ta ma przeważający godny ochrony interes w nieprzekazywaniu dotyczących niej danych.

Usunięcie lub zablokowanie danych
Przestrzegamy zasad unikania nadmiaru danych i oszczędnego gromadzenia danych. Z tego względu przetrzymujemy dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia wskazanych tutaj celów lub przez różne okresy ustalone na potrzeby przechowywania danych przez ustawodawcę. Z chwilą gdy cel wykorzystania danych nie jest już dłużej aktualny, względnie po upływie w/w okresów odpowiednie dane zostają rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami prawa.

Rejestracja informacji ogólnych podczas wizyt użytkownika Internetu na naszej strony internetowej
W przypadku wywołania przez użytkownika Internetu naszej strony internetowej zostają automatycznie zewidencjonowane za pomocą ciasteczek (cookies) informacje natury ogólnej. Informacje te (pliki dziennika przetrzymywane na serwerze) to dane wskazujące rodzaj użytej wyszukiwarki, system operacyjny oraz nazwę domeny dostawcy usług internetowych. Są to wyłącznie informacje niepozwalające zidentyfikować tożsamości użytkownika korzystającego z Internetu.

Te informacje są technicznie konieczne do poprawnego przekazywania żądanych treści zawartych na stronach internetowych i przypadają obligatoryjnie przy korzystaniu z Internetu. Są one przetwarzane zwłaszcza w następujących celach:

- zapewnienie bezproblemowego połączenia ze stroną internetową,
- zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,
- ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także
- dalsze cele administracyjne.
Przetwarzanie danych osobowych bazuje na naszym uzasadnionym interesie wynikającym ze wskazanych powyżej celów rejestracji danych. Nie korzystamy z takich danych do wyciągania wniosków dotyczących użytkownika Internetu. Adresatem danych jest wyłącznie odpowiedzialna komórka wzgl. osoba opracowująca zlecenie w przedsiębiorstwie.

Anonimowe informacje tego rodzaju są w razie potrzeby analizowane przez nas statystycznie celem optymalizacji wyglądu naszej strony internetowej i doskonalenia środków technicznych użytych do jej prezentacji.

Ciasteczka (cookies)
Podobnie jak liczne inne strony internetowe korzystamy z tzw. ciasteczek (cookies). Cookies to niewielkie pliki tekstowe przekazywane z serwera strony internetowej na twardy dysk komputera użytkownika Internetu. Przez cookies uzyskujemy automatycznie pewne informacje, np. o adresie internetowym IP, używanej wyszukiwarce, systemie operacyjnym oraz o połączeniu użytkownika z Internetem.

Nie jest możliwe wykorzystanie cookies do uruchamiana programów na komputerze i przesyłania wirusów. Na podstawie informacji uzyskanych przez użycie cookies możemy ułatwić użytkownikowi Internetu nawigację oraz zapewnić poprawne odwzorowanie naszych stron internetowych na ekranie monitora.

W żadnym wypadku zarejestrowane przez nas dane nie są przekazywane stronom trzecim, a bez zgody użytkownika nie jest podejmowane kojarzenie tych danych z danymi osobowymi.

Zasadniczo możliwe jest przeglądanie naszych stron internetowych także bez ciasteczek. Przeglądarki internetowe są zazwyczaj ustawione w sposób zapewniający akceptację ciasteczek. Generalnie możliwa jest w dowolnej chwili dezaktywacja ciasteczek w wyszukiwarce, z której korzysta użytkownik Internetu przez opcję ustawień wyszukiwarki. Prosimy skorzystać z funkcji pomocy wyszukiwarki internetowej, aby sprawdzić, w jaki sposób można zmienić te ustawienia. Należy mieć na uwadze, że w przypadku dezaktywacji funkcji wykorzystania ciasteczek mogą ewentualnie nie działać pojedyncze funkcje dostępne na naszej stronie internetowej.

Zabezpieczenie SSL
Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika Internetu korzystamy z metody szyfrowania danych odpowiadającej aktualnemu stanowi techniki (np. SSL) poprzez HTTPS.

Formularz kontaktowy
W przypadku nawiązywania z nami kontaktu dowolnego rodzaju za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub formularza kontaktowego użytkownik Internetu udziela nam dobrowolnej zgody na potrzeby nawiązania kontaktu. Konieczne jest wówczas wprowadzenie ważnego adresu e-mailowego. Adres ten służy przyporządkowaniu zapytania i umożliwia przesłanie odpowiedzi. Wprowadzenie dalszych danych jest opcjonalne. Dokonane wprowadzenia zostają zapisane w pamięci w celu opracowania zapytania i ewentualnie przekazania informacji końcowych. Po załatwieniu przekazanego zapytania dane osobowe zostają automatycznie wykasowane.

Wykorzystanie Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi oferowanej przez Google Inc. (w dalszym ciągu tekstu zwanym Google) analizującej korzystanie ze strony internetowej przez użytkowników Internetu. XXX Google Analytics korzysta z tzw. cookies (ciasteczek) zapisywanych na komputerze użytkownika Internetu umożliwiających analizę wykorzystania strony przez użytkownika Internetu. Informacje wygenerowane przez ciasteczko dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkownika są z reguły przesyłane na serwer Gogle w USA i tamże przetrzymywane. Ze względu jednak na aktywację funkcji anonimizacji naszych stron internetowych adres IP użytkownika Internetu zostaje przez Google skrócony na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów, które ratyfikowały umowę o europejskim obszarze gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach do USA przesłany zostaje pełny adres IP i tam podlega skróceniu. Na zlecenie administratora naszej strony internetowej Google korzysta z tych informacji celem analizy wykorzystania naszej strony przez użytkownika Internetu, sporządzenia sprawozdania dotyczącego aktywnego korzystania ze strony, a także celem świadczenia na rzecz operatora strony dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony i wykorzystaniem dostępu do Internetu. Adres internetowy IP przekazany przez przeglądarkę internetową w ramach realizacji usługi Google Analytics nie zostaje skojarzony z innymi danymi, którymi dysponuje Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej oraz sporządzenia sprawozdań dotyczących aktywności użytkowników Internetu w odniesieniu do tej strony. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu możliwe jest wówczas zaoferowanie dalszych usług skojarzonych. Przetwarzanie danych bazuje na uzasadnionym interesie właściciela strony internetowej.

Możliwe jest zapobieżenie odkładaniu ciasteczek na komputerze przez odpowiednie ustawienia oprogramowania wyszukiwarki, jednak zwracamy uwagę, że w takim przypadku użytkownik Internetu pozbawia się ewentualnie możliwości korzystania ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym ich zakresie. Ponadto możliwe jest zapobieżenie rejestracji przez Google danych wygenerowanych przez ciasteczka w związku z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika Internetu) i zapobieżenie przetwarzaniu takich danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod wskazanym tutaj linkiem wtyczki (plugin) do wyszukiwarki: Browser Add On do dezaktywacji Google Analytics.

Dodatkowo lub jako alternatywę do wtyczki doinstalowanej do wyszukiwarki możliwe jest zablokowanie funkcji śledzenia przez Google Analytics czynności podejmowanych na naszych stronach przez użytkownika Internetu przez kliknięcie poniższego linku. Na komputerze użytkownika zostaje wówczas zainstalowane ciasteczko Opt-Out-Cookie. Zapobiegnie to dalszej rejestracji informacji przez Google Analytics w odniesieniu do naszej strony Internetowej tak długo jak wskazane tutaj ciasteczko pozostaje zainstalowane w wyszukiwarce.

Wykorzystanie Google Maps
Nasza strona internetowa korzysta z interfejsu programowania aplikacji Google Maps (API) celem wizualnej prezentacji informacji geograficznych. Podczas korzystania z Google Maps Google rejestruje także dane na temat wykorzystania funkcji mapy przez użytkowników odwiedzających stronę, przetwarza takie dane i korzysta z nich. Bliższe informacje na temat przetwarzania danych przez Google zawarto w opracowanych przez Google wskazówkach dotyczących ochrony danych. Tutaj w centrum ochrony danych można także zmienić ustawienia dotyczące ochrony danych osobowych.

Szczegółowe instrukcje zarządzania danymi własnymi w odniesieniu do produktów Google dostępne są tutaj.

Google AdWords
Nasza strona korzysta z usługi Google Conversion-Tracking. W przypadku przekierowania użytkownika na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy umieszczonej przez Google w Internecie, usługa Google Adwords umieszcza ciasteczko na komputerze użytkownika. Ciasteczko na potrzeby śledzenia przekierowania (Conversion-Tracking) zostaje umieszczone na komputerze wówczas, gdy użytkownik kliknie reklamę zamieszczoną przez Google. Ciasteczka te są czynne 30 dni i nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika. Jeśli użytkownik Internetu odwiedza określone strony naszego portalu internetowego przed upływem terminu ważności ciasteczka, jesteśmy w stanie (także Google) rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na naszą stronę. Każdy klient usługi Google AdWords otrzymuje odmienne ciasteczko. Nie jest przez to możliwe śledzenie ciasteczek za pośrednictwem stron internetowych klientów usługi AdWords. Informacje uzyskane za pomocą ciasteczek przekierowania (konwersji) służą przygotowaniu statystyk konwersji dla klientów usługi AdWords, którzy podjęli decyzją korzystania z usługi Conversion-Tracking. Klienci otrzymują informację na temat łącznej liczby użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem Conversion Tracking. Nie uzyskują oni natomiast żadnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Jeśli użytkownik Internetu nie zgadza się na ewidencjonowanie przekierowania, może odmówić akceptacji instalowania ciasteczka przez odpowiednie ustawienie wyszukiwarki internetowej generalnie dezaktywujące możliwość automatycznego umieszczania ciasteczek na komputerze lub ustawić wyszukiwarkę w taki sposób, aby były blokowane ciasteczka domeny „googleleadservices.com“.

Nie należy blokować ciasteczek typu Opt-out-Cookies chyba, że użytkownik nie życzy sobie rejestracji danych obejmujących ewidencję czynności podejmowanych w Internecie. W przypadku usunięcia wszystkich ciasteczek w wyszukiwarce konieczne jest ponowne ustawienie ciasteczka przekierowania Opt-out Cookie.

Zmiana naszych przepisów o ochronie danych
Zastrzegamy sobie prawo do dopasowania niniejszej deklaracji dotyczącej ochrony danych, aby spełniała ona stale wymagania aktualnych przepisów prawnych oraz uwzględniała zmiany dotyczące naszych usług, np. w przypadku wprowadzenia nowych usług. Przy następnej wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej obowiązuje wówczas nowa deklaracja dotycząca ochrony danych.

Pytania do pełnomocnika ochrony danych
W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt e-mailowy lub o porozumienie się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszym przedsiębiorstwie:

Zakładowy pełnomocnik ds. ochrony danych

Telefon +49 (0)6071 49887-0
E-Mail datenschutz@ac-motoren.de