Klient poszukujący silnika niskonapięciowego oczekuje energoefektywnego napędu, perfekcyjnie dopasowanego do systemu własnego i spełniającego wszystkie wymagania techniczne. Dzięki szerokiemu wyborowi silników i fachowej poradzie poszukiwania te szybko zostają uwieńczone sukcesem – u największego europejskiego dystrybutora silników elektrycznych.
Silniki niskonapięciowe od specjalisty
  • Od 0,09 do 400kW
  • Dopuszczenie UL/CSA
  • W razie potrzeby w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • Do klasy izolacji H
  • Najwyższa klasa energoefektywności
  • Powłoka lakiernicza dla surowych warunków środowiskowych

Dystrybucja silników
znormalizowanych i specjalnych

Niezależnie od tego czy w grę wchodzą silniki jedno- lub trójfazowe jako specjaliści w zakresie silników elektrycznych deklarujemy, że wszystkie nasze silniki niskonapięciowe spełniają wymagania wspólnotowej deklaracji włączenia zgodnie z aktualną dyrektywą dotyczącą maszyn.
Zgodność z przepisami dyrektywy dotyczącej urządzeń niskonapięciowych 2014/35/UE, dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej produktów elektrycznych i elektronicznych EMV 2014/30/WE oraz dyrektywy dotyczącej ekologicznych konstrukcji silników elektrycznych jest potwierdzona przez przestrzeganie różnorodnych norm. Przestrzegane są ponadto wymagania dotyczące ekologicznych konstrukcji silników elektrycznych. Szczegółowe informacje zawarte są w deklaracji zgodności.